Interior decorations

Lamps. Again. Sort of.

Nu vill jag slå ett slag för lampor igen. Eller rättare sagt sladdar. Varför ska vi ha tråkiga sladdar? Det finns ju så mycket annat som är roligt och snyggt så varför inte sladdar? Nud har gjort det åt oss. Mer färglada sladdar till folket!